•   Ғимараттар мен құрылыстардың тіреуіш және қоршау конструкцияларын тұрғызу

  •   Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау

  •   Қүрылыс-монтаждау жүмыстары

  •   Технологиялық жабдықтарды құрастыру

  •   Ғимараттар мен құрылыстардың тіреуіш және қоршау конструкцияларын тұрғызу

  •   Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау

  •   Қүрылыс-монтаждау жүмыстары

  •   Технологиялық жабдықтарды құрастыру